Psykolog om afasi

Psykolog om afasi

 • Intro
 • Video 1
 • Del 1.2
 • Del 2
 • Video
 • Del 2.2
 • Video 3
 • Del 3.2
 • Video 4
 • Del 4.2
 • Del 4.3
 • Video 5
 • Del 5.2
0% Gjennomført
1 av 13

Intro

Når en person blir rammet av afasi, påvirkes også de nære relasjonene og samspillet dem imellom. Ettersom afasi er en språkforstyrrelse, vil det kunne påvirke hvordan språk brukes og oppfattes. Og språk er viktig for kommunikasjon, og språklig kommunikasjon er viktig for hvordan man har det med andre, særlig de nærmeste. 

Vi kan si at kommunikasjon er en viktig del av rollen vi har i et parforhold. I videoene brukes eksemplene Jens og Birgitte. Kanskje kan ikke lenger Jens fortelle fritt om dagen sin, om hva han ønsker å spise, eller hva han synes om nyheter han leser om i avisen? Eller kanskje kan han ikke lenger lese for barna eller barnebarna?