Kommunikasjon

Kommunikasjon

  • Introduksjon
  • Video
  • Oppsummering
  • Hvordan gjøre kommunikasjon lettere
0% Gjennomført
1 av 4

Kommunikasjon i nære relasjoner kan være utfordrende når en har fått afasi. Med nære relasjoner menes både dere som er i et parforhold, men også dere som er barn, foreldre eller nære venner. I denne videoen tar vi for oss kommunikasjon, samt gir konkrete tips og råd som forhåpentligvis kan være til hjelp.