Om afasi i et samliv

Å leve sammen med afasi kan være utfordrende både for personen som har blitt rammet av språkvanskene og for pårørende. Språkvansker hos en av partene i en relasjon, vanskeliggjør kommunikasjon for begge. Her er noen refleksjoner rundt hvordan man kan møte utfordringer i et samliv når en har afasi.

Takk til Jan Ottesen, psykolog ved Statped, Monica Norvik og Ingvild Winsnes, logopeder ved Statped for bidrag til faglig innhold og Trine-Marie Hagen og Trond Andre Johannessen om afasi i parforhold.

Kommunikasjon

Om kommunikasjon i nære relasjoner når den ene har afasi


Start kurs

Afasi i parforhold

Trine-Marie og Trond om hvordan de møter hverdagen med afasi i parforholdet


Start kurs

Psykolog om afasi

Hvordan påvirker afasi et samliv?

Start kurs

Samlivshefte

Et hefte om kommunikasjon og hvordan man kan møte utfordringer i et samliv.


LAST NED PDF